Korrupsiyaga qarshi kurashish,

Ta’limdagi korrupsiya – eng oliy jinoyat

“Adolatli va yetuk, komil jamiyatni faqatgina
komil insonlarni tarbiyalash orqali qurish mumkin”.
Shavkat Mirziyoev.

Kishilik jamiyati paydo bo’lganidan buyon odamzod iqlim o‘zgarishi, qashshoqlik,ochliki,ishsizlik,turli ko’rinishdagi epidemik halokatlar,oziq – ovqat va yoqilg’I narxlarining ko’tarilishi kabi bir qator global muammolar bilan muttasil kurashib kelmoqda.Bugungi kunda yana bir muammo:korrupsiya muammosi insoniyat taraqqiyoti uchun jiddiy xavf tug’dirgan holda,barcha  muammolarni ortda qoldirib bormoqda.Shu o’rinda korrupsiya o’zi nima degan haqli savol tug’iladi.Korrupsiya-shaxsning o’z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o’zga shaxslarning manfaatlarini ko’zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanisi, xuddi shuningdek bunday manfaatni qonunga xilof ravishda taqdim etishidir.
Samarqand Davlat Arxitektura Qurilish-institutida institut rektorining 2021-yil 3-iyuldagi buyrug’i bilan Korrupsiyaga qarshi kurashish “Komplaens-nazorat” tizimini boshqarish bo’limi tashkil topdi.Bo’lim o’z faoliyatida O’zbekiston Resbuplikasi Konstitutsiyasi va qonunlariaga, O’zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarorlariga, O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, Vazirlar Mahkamasining qarorlari va buyruqlariga hamda boshqa qonun hujjatlariga, O’zbekiston Respublikasi Samarqand davlat arxitektura-qurilish institut to’g’risidagi Nizomga, institut Hay’ati qarorlari, rektor buyruqlari, qarorlari va topshiriqlariga,shuningdek bo’lim Nizomiga amal qilgan holda o’z faoliyatini yuritadi.Bo’lim o’z vakolatlari doirasida faoliyatini institut tarkibiga kiruvchi bo’limlar,shuningdek, davlat organlari hamda boshqa shaxslar bilan Nizom va institutning ichki meyoriy-huquqiy hujjatlari asosida  o’zaro hamkorlikda amalga oshiradi.

SamDAQI korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha SIYOSATI
SamDAQIda korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash USLUBIYOTI
SamDAQIda manfaatlar to‘qnashuvini boshqarish bo‘yicha NIZOM
SamDAQI aloqa kanallari orqali korrupsiyaviy xatti-harakatlar to‘g‘risida kelib tushgan xabarlarni qabul qilish va ko‘rib chiqish REGLAMENTI
SamDAQI xodimlarining etika va korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida o‘qitilishini tashkil qilish  bo‘yicha YO‘RIQNOMA
SamDAQI kontragentlarni tekshirishga oid YO‘RIQNOMA
SamDAQI Korrupsiyaga qarshi kurash tizimining holati to‘g‘risidagi hisobotni shakllantirish va taqdim etish bo‘yicha NIZOM
SamDAQI xodimlarining korrupsiyaviy xatti-harakatlari va odob-axloq qoidalarini buzish holatlari ustidan xizmat tekshiruvlari o‘tkazish bo‘yicha REGLAMENT
SamDAQI korrupsiyaga qarshi kurash sohasidagi muhim samaradorlik ko‘rsatkichlari
SamDAQIda korrupsiyaga qarshi kurashish “komplayens-nazorat” tizimini boshqarish bo’limi to‘g‘risidagi NIZOM
SamDAQI Korrupsiyaga qarshi kurashish “komplayens-nazorat” tizimini boshqarish bo’limi mas’ul xodimlari va koordinatorlari to‘g‘risidagi namunaviy NIZOM
SamDAQI odob-axloq Komissiyasi to‘g‘risida NIZOM
SamDAQI tarkibiy tuzilmasiga kiradigan bo`limlar shartnomalariga korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha moddani kiritish to‘g‘risida YO‘RIQNOMA
SamDAQIga ishga qabul qilinayotgan nomzodlarni tekshirish bo‘yicha YO‘RIQNOMA
SamDAQIda Korrupsiyaga qarshi tartib-taomillarning samaradorligini monitoring va nazorat qilish USLUBIYOTI