СамДАҚИ профессор-ўқитувчилари

СамДАҚИ профессор-ўқитувчилари

 

1

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Гаппаров

Рустам

Мустафаевич

катта ўқитувчи

2

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Эшназаров

Назиржон

 

катта ўқитувчи

3

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Зокиров

Собир

 

катта ўқитувчи

4

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Бобоев

Фарход

Мелиевич

катта ўқитувчи

5

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Исломов

Олим

 

катта ўқитувчи

6

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Абдурахмонов

Бахром

Давронович

катта ўқитувчи

7

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Мадатов

Абдирахим

 

доцент

8

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Махмудова

Шарофат

 

катта ўқитувчи

9

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Джалолов

Теша

Салаевич

катта ўқитувчи

10

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Хасанов

Зохир

Аскарович

катта ўқитувчи

11

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Равшанов

Акбар

Сатторкулович

ўқитувчи

12

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Ханкелдиев

Мухаммадмеди

 

доцент

13

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Ишанхаджаев

Абдурахмон

Асимович

профессор

14

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Хасанов

Аскар

Забиевич

доцент

15

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Якубов

Мукумжон

Мухторович

доцент

16

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Икрамов

Файзулло

Абдуллаевич

доцент

17

Автомобил йуллари, замин пойдеворлари

Азимова

Шахло

Низомовна

ўқитувчи

18

Архитектура назарияси ва тарихи

Зубайдуллаев

Улуғбек

Зубайдуллаевич

катта ўқитувчи

19

Архитектура назарияси ва тарихи

Имомов

Мухиддин

Рустамович

ўқитувчи

20

Архитектура назарияси ва тарихи

Исламова

Дилноза

Ғайратовна

катта ўқитувчи

21

Архитектура назарияси ва тарихи

Камалова

Дилноза

Зайнидиновна

доцент

22

Архитектура назарияси ва тарихи

Қушманов

Тўлқин

Файзуллаевич

катта ўқитувчи

23

Архитектура назарияси ва тарихи

Максимов

Фуркат

Сулайманович

ўқитувчи

24

Архитектура назарияси ва тарихи

Махматкулов

Илхом

Турдимуродович

катта ўқитувчи

25

Архитектура назарияси ва тарихи

Мелиева

Чиннигул

Отакуловна

катта ўқитувчи

26

Архитектура назарияси ва тарихи

Мирзаев

Дилшод

Мардонович

катта ўқитувчи

27

Архитектура назарияси ва тарихи

Шаймарданова

Мухаббат

Садатовна

катта ўқитувчи

28

Архитектура назарияси ва тарихи

Рахимов

Камол

Джалолович

профессор

29

Архитектура назарияси ва тарихи

Саидова

Бахора

Абдуллаевна

катта ўқитувчи

30

Архитектура назарияси ва тарихи

Тогашарова

Каромат

Мардановна

ўқитувчи

31

Архитектура назарияси ва тарихи

Эшатов

Икром

Қузиевич

ўқитувчи

32

Архитектура назарияси ва тарихи

Эшмуродов

Ориф

Абулкосимович

ўқитувчи

33

Архитектура назарияси ва тарихи

Садикова

Ситора

Нематжановна

ўқитувчи

34

Архитектура назарияси ва тарихи

Жураева

Илвира

Элмурадовна

стажёр

35

Архитектура назарияси ва тарихи

Каримовa

Нурхон

Абдубоқиевна

стажёр

36

Архитектура назарияси ва тарихи

Нурмуродова

Юлдуз

Базаровна

стажёр

37

Архитектуравий лойихалаш

Уралов

Ахтам

Синдорович

профессор

38

Архитектуравий лойихалаш

Аджитарова

Гулнора

 

катта ўқитувчи

39

Архитектуравий лойихалаш

Айматов

Анварбек

Абдухолиқович

катта ўқитувчи

40

Архитектуравий лойихалаш

Балгаев

Абдисамат

 

доцент

41

Архитектуравий лойихалаш

Балгаева

Шохида

Абдисаматовна

катта ўқитувчи

42

Архитектуравий лойихалаш

Джумақулов

Фозил

Узоқович

ўқитувчи

43

Архитектуравий лойихалаш

Ибрагимов

Нажиб

Хасанович

ўқитувчи

44

Архитектуравий лойихалаш

Каюмов

Хабибулло

Исхакович

доцент

45

Архитектуравий лойихалаш

Кўчкоров

Бобур

Эрмухаммедович

ўқитувчи

46

Архитектуравий лойихалаш

Маликов

Улуғбек

Эркинович

ўқитувчи

47

Архитектуравий лойихалаш

Маноев

Бахрон

 

катта ўқитувчи

48

Архитектуравий лойихалаш

Махамов

Бозор

Саламович

катта ўқитувчи

49

Архитектуравий лойихалаш

Салахиддинова

Дилором

Зухуровна

катта ўқитувчи

50

Архитектуравий лойихалаш

Солиев

Фарудин

Фурқатович

ўқитувчи

51

Архитектуравий лойихалаш

Таштемиров

Раван

 

доцент

52

Архитектуравий лойихалаш

Тоштемиров

Бобур

Равонович

ўқитувчи

53

Архитектуравий лойихалаш

Юлдашева

Мунавар

Кадировна

катта ўқитувчи

54

Архитектуравий лойихалаш

Абдурахмонов

Бобир

Тохир ўғли

стажёр

55

Архитектуравий лойихалаш

Сафарова

Инобат

Ачиловна

стажёр

56

Ахборот технологиялари

Ғайбулов

Қодиржон

Муртазаевич

ўқитувчи

57

Ахборот технологиялари

Исламов

Карим

Сийидмуратович

катта ўқитувчи

58

Ахборот технологиялари

Каримов

Абдубоқи

Алиқулович

катта ўқитувчи

59

Ахборот технологиялари

Назаров

Умарали

Абдувоитович

доцент

60

Ахборот технологиялари

Ражабов

Нарзулло

Агзамович

доцент

61

Ахборот технологиялари

Шодмонкулов

Миролим

Туронович

ўқитувчи

62

Ахборот технологиялари

Хикматов

Хакимхон

Хамзаевич

катта ўқитувчи

63

Ахборот технологиялари

Шаимов

Комилжон

Мирзакабулович

катта ўқитувчи

64

Ахборот технологиялари

Элмуродов

Баходир

Эргашевич

катта ўқитувчи

65

Ахборот технологиялари

Эшмуродов

Маъсуджон

Хикматиллоевич

ўқитувчи

66

Ахборот технологиялари

Отамуратов

Обиджон

Тоиржонович

ўқитувчи

67

Ахборот технологиялари

Абдурахмонов

Мухтор

Хужаярович

ўқитувчи

68

Ахборот технологиялари

Жураев

Жонибек

Уктамович

ўқитувчи

69

Ахборот технологиялари

Ёрбеков

Яхшибой

 

доцент

70

Бино ва иншоотлар

Байзаков

Абжалил

Абдамитович

доцент

71

Бино ва иншоотлар

Иноятов

Диловар

Толибович

ўқитувчи

72

Бино ва иншоотлар

Каримов

Эркин

Боймуротович

катта ўқитувчи

73

Бино ва иншоотлар

Қурбонов

Алижон

Сарабек ўғли

ўқитувчи

74

Бино ва иншоотлар

Матязов

Сапарбой

 

доцент

75

Бино ва иншоотлар

Махмудов

Мирзажон

 

доцент

76

Бино ва иншоотлар

Носирова

Собира

Алимовна

ўқитувчи

77

Бино ва иншоотлар

Саттаров

Икромбой

Сапарбоевич

доцент

78

Бино ва иншоотлар

Тулаков

Элмурод

Саламович

доцент

79

Бино ва иншоотлар

Уралов

Акбар -Али

 

катта ўқитувчи

80

Бино ва иншоотлар

Фазилов

Фарход

Холиевич

катта ўқитувчи

81

Бино ва иншоотлар

Шукуров

Ғайрат

 

доцент

82

Бино ва иншоотлар

Эгамова

Марғуба

Туракуловна

ўқитувчи

83

Бино ва иншоотлар

Эшмуротов

Абилқосим

Эгамбердиевич

катта ўқитувчи

84

Бино ва иншоотлар

Юзбоева

Махфиза

Закиржоновна

катта ўқитувчи

85

Бино ва иншоотлар

Марупова

Гулмира

Рауфовна

ўқитувчи

86

Бино ва иншоотлар

Рустамова

Дилбар

Баходировна

ўқитувчи

87

Бино ва иншоотлар

Ғойибов

Ойбек

Иннатиллаевич

ўқитувчи

88

Бино ва иншоотлар

Мамадалиев

Хайрулло

Эргашевич

ўқитувчи

89

Бино ва иншоотлар

Сирожиддинов

Шавкат

Нажмидинович

стажёр

90

Геодезия картография ва кадастр

Аминжанова

Малика

Бахтиёровна

катта ўқитувчи

91

Геодезия картография ва кадастр

Артиков

Ғулом

Абдурахмонович

доцент

92

Геодезия картография ва кадастр

Бобобеков

Исомиддин

Нуриддин

катта ўқитувчи

93

Геодезия картография ва кадастр

Бобокалонав

Манучехр

Хайдарович

ўқитувчи

94

Геодезия картография ва кадастр

Бурхонов

Ташпулат

Саидвалиевич

катта ўқитувчи

95

Геодезия картография ва кадастр

Гулмуродов

Фаррух

Эшмуродович

катта ўқитувчи

96

Геодезия картография ва кадастр

Джаватов

Сельвер

Сеитвилиевич

ўқитувчи

97

Геодезия картография ва кадастр

Журакулов

Дониёр

Очилович

доцент

98

Геодезия картография ва кадастр

Бахринова

Мохигул

Хужамуротовна

стажёр

99

Геодезия картография ва кадастр

Ибрагимов

Лазиз

Тошпулат ўғли

ўқитувчи

100

Геодезия картография ва кадастр

Исаков

Эркин

Хужаёрович

доцент

101

Геодезия картография ва кадастр

Исроилов

Махсуд

Эргашевич

катта ўқитувчи

102

Геодезия картография ва кадастр

Маноев

Санъат

Бахронович

ўқитувчи

103

Геодезия картография ва кадастр

Мирзаев

Анвар

Абдусаидович

катта ўқитувчи

104

Геодезия картография ва кадастр

Ниязов

Вохиджон

Рузиевич

катта ўқитувчи

105

Геодезия картография ва кадастр

Омонов

Исмоил

Холбоевич

ўқитувчи

106

Геодезия картография ва кадастр

Равшанова

Озода

Мустафоевна

ўқитувчи

107

Геодезия картография ва кадастр

Суюнов

Шухрат

Абдусалиевич

ўқитувчи

108

Геодезия картография ва кадастр

Рахимов

Улуғбек

Абдуллаевич

ўқитувчи

109

Геодезия картография ва кадастр

Сафаров

Тохир

Усманович

катта ўқитувчи

110

Геодезия картография ва кадастр

Суюнов

Авдусоли

Саматович

профессор

111

Геодезия картография ва кадастр

Тухтамишев

Шухрат

Шерматович

катта ўқитувчи

112

Геодезия картография ва кадастр

Уроков

Олим

Абдуғаффорович

катта ўқитувчи

113

Геодезия картография ва кадастр

Худайбердиев

Хамдам

Ширинбоевич

ўқитувчи

114

Геодезия картография ва кадастр

Хусанова

Машхура

Исламовна

ўқитувчи

115

Геодезия картография ва кадастр

Яркулов

Зокир

 

стажёр

116

Геодезия картография ва кадастр

Ярматова

Дилбар

Садиновна

катта ўқитувчи

117

Геодезия картография ва кадастр

Хамдамов

Маъруфжон

Сайфулла ўгли

стажёр

118

Геодезия картография ва кадастр

Бердикулов

Усмонжон

Адхамович

стажёр

119

Геодезия картография ва кадастр

Муллажанова

Гулноза

Мухиддиновна

стажёр

120

Геодезия картография ва кадастр

Муродуллаев

Насридин

 

доцент

121

Геодезия картография ва кадастр

Саманкулов

Шухрат

Рашитович

стажёр

122

Геодезия картография ва кадастр

Хамзаев

Саидакбар

Саидмусаевич

стажёр

123

Геодезия картография ва кадастр

Умаров

Нурали

Шерматович

ўқитувчи

124

Геодезия картография ва кадастр

Нишонов

Азамат

Хакимович

ўқитувчи

125

Жисмоний маданият

Бердиев

Фарход

Очилович

ўқитувчи