Buxgalteriya

2020 йил бюджет маблаглари хисобидан тузилган шартномалар

2020 йил давлат дастури маблагларидан тузилган шартномалар
2020 йил иновация маблагларидан тузилган шартномалар
2020 йил кушма таълим маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2020 йил наука маблагларидан тузилган шартномалар
2020 йил РЖ маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2020 йил тулов-контракт маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
СамДАКИ қўшма таълим смета 2020
СамДАКИ бюджет смета 2020
СамДАКИ тўлов контракт смета 2020

2021 йил 1 июл холатига бюджет маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 июл холатига бюджет маблаглари хисоботи
2021 йил 1 июл холатига валюта маблаглари тугрисида хисоботи
2021 йил 1 июл холатига иновация жамгармаси маблаглари тугрисида хисобот
2021 йил 1 июл холатига иновация жамгармаси хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 июл холатига иновация жамгармаси хисоботи
2021 йил 1 июл холатига кушма таълим маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 июл холатига кушма таълим хисоботи
2021 йил 1 июл холатига наука маблаглари ижроси тугрисида хисоботи
2021 йил 1 июл холатига пенсия маблаглари ижроси тугрисида хисоботи
2021 йил 1 июл холатига пенсия маблаглари ижроси тугрисида хисоботи1
2021 йил 1 июл холатига ривожалантириш жамгармаси хисоботи
2021 йил 1 июл холатига ривожлантириш маблаглари ижроси тугрисида хисоботи
2021 йил 1 июл холатига ривожлантириш маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 июл холатига ривожлантриш маблаглари ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 июл холатига тулов контракт хисоботи
2021 йил 1 июл холатига тулов-контракт маблаглари ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 июл холатига тулов-контракт маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 январ холатига кушма таълим маблаглари ижроси тугрисида хисобот

 

2021 йил 1 январ холатига 2909 буйича ажратилган маблаглар ижроси тугрисида хисобот

2021 йил 1 январ холатига асосий востита ва ТМЗ харакати тугрисида хисобот 5-форма
2021 йил 1 январ холатига баланс хисоботлари
2021 йил 1 январ холатига бюджет маблаглари ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 январ холатига дебитор ва кредитор карздорлик тугрисида хисобот
2021 йил 1 январ холатига кушма таълим маблаглари ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 январ холатига наука маблагларини ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 январ холатига РЖ маблаглари ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 январ холатига тулов-контракт маблаглари ижроси тугрисида хисобот
2021 йил 1 январ холатига иновация жамгармаси маблаглари ижроси тугрисида хисобот

2021 й 1 апрел холатига бюджет маблаглари ижроси хисоботи
2021 й 1 апрел холатига РЖ маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 й 1 апрел холтига иновация маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 апрел холатига бюджет маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 апрел холатига дебитор ва кредитор карздорлик тугрисида хисобот
2021 йил 1 апрел холатига кушма таълим маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 апрел холатига кушма таълим маблаглари хисоботи
2021 йил 1 апрел холатига кушма таълим хисоботи
2021 йил 1 апрел холатига наука маблаглари хисоботи
2021 йил 1 апрел холатига нафака хисоботлар
2021 йил 1 апрел холатига РЖ маблаглари хисоботи
2021 йил 1 апрел холатига тулов-контракт маблаглари хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1 апрел холатига тулов-контракт маблаглари хисоботи
2021 йил 1 апрел холатига тулов-контракт хисоботи
2021 йил1 апрел холатига Иновация жамгармаси хисоботи


Баланс хисобот 2021 йил 1 чорак
Сам ДАКИ бюджет смета 2021 йил
Сам ДАКИ кушма таълим смета 2021
Сам ДАКИ тулов-контрат смета 2021 йил

 

__________________

2021 йил 1 октябр холатига деб-кред хисобот
2021 йил 1-3 чорак бюджет маблаглари хисобидан тузилган шартнома
2021 йил 1-3 чорак кушма таълим хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1-3 чорак РЖ хисобидан тузилган шартномалар
2021 йил 1-3 чорак тулов контракт маблаглари хисобидан тузилган шартномалар


2021 йил 1-октябр баланс хисоботи
2021 йил 3 чорак бюджет отчёт
2021 йил 3 чорак валюта отчёт
2021 йил 3 чорак грант валюта хисоботи
2021 йил 3 чорак ИЖ отчёт
2021 йил 3 чорак кушма таълим отчёт
2021 йил 3 чорак наука отчёт
2021 йил 3 чорак пенсия отчёт
2021 йил 3 чорак РЖ отчёт
2021 йил 3 чорак ТК отчёт

__________________

Ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT 01/01/2022 holatiga ko'ra
Xarajatlar smetasini bajarish bo'yicha HISOBOT 01.01.2022 dan
Boshqa byudjetdan tashqari mablagʻlarning harakati toʻgʻrisida ​01.01.2022 yil holatiga
Byudjet tashkilotining Rivojlanish jamg'armasiga pul mablag'lari harakati to'g'risidagi HISOBOT 01/01/2022 holatiga ko'ra
Ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt shaklidagi ta’limdan tushgan mablag‘lar harakati to‘g‘risidagi HISOBOT 01/01/2022 holatiga ko'ra
Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi L/S: 100010860184017094100079004 01.01.2021 dan 31.12.2021 gacha
Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi L/S: 400910860184017094100079003 01.01.2021 dan 31.12.2021 gacha
Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi L/S: 100010860184017097300254001 01.01.2021 dan 31.12.2021 gacha
Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi L/S: 400110860184017094100079001 01.01.2021 dan 31.12.2021 gacha
Shartnomalarni ro'yxatga olish kitobi L/S: 400910860184017094100079002 01.01.2021 dan 31.12.2021 gacha
Moliyaviy bo'lmagan aktivlar harakati to'g'risidagi HISOBOT 01.01.2022 dan
TA'MINOTCHILAR BILAN HISOB-KITOB
BALANS 01.01.2022 dan
Xarajatlar smetasini bajarish bo'yicha HISOBOT 01.01.2022 dan
Byudjet tashkilotining Rivojlanish jamg'armasiga pul mablag'lari harakati to'g'risidagi HISOBOT 01/01/2022 holatiga ko'ra

________________________________________

2022_yil_1_chorak_tulov_kontrakt_shartnomalari
2022_yil_1_chorak_tulov_kontrakt_xisoboti
2022_yil_1_chorak_nauka_mablaglari_xisoboti
2022_yil_1_chorak_qo’shma_ta’lim_xisoboti
2022_yil_1_chorak_debitor
2022_yil_1_chorak_kreditor
2022_yil_1_chorak_valyuta_garant_xisoboti
2022_yil_1_chorak_byujet_shartnomalari
2022 yil 1 chorak RJ shartnomalari
2022 yil 1 chorak RJ xisoboti
2022 yil 1 chorak nafaka,4004 xisoboti
2022 yil 1 chorak IJ xisoboti
2022 yil 1 chorak valyuta xisoboti
2022 yil 1 chorak byudjet xisoboti
2022 yil 1 chorak balans xisoboti