2018 yil uchun 1-bosqich mustaqil izlanuvchilikka qabul qilingan mustaqil izlanuvchilarning dissertasiya mavzulari hamda ularning ilmiy rahbarlari to’g’risida ma’lumot

2018 yil uchun 1-bosqich mustaqil izlanuvchilikka qabul qilingan mustaqil izlanuvchilarning dissertasiya mavzulari  hamda ularning ilmiy rahbarlari to’g’risida ma’lumot         

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil  22 maydagi   304-son “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim hamda oliy malakali ilmiy va ilmiy pedagog kadrlarni attestasiyadan o’tkazish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi qarori bilan tasdiqlangan “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’limga qo’yiladigan davlat talablari” va “Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim to’g’risida”gi Nizomning 43-bandiga muvofiq  1-bosqich mustaqil izlanuvchilikka  qabul qilingan mustaqil izlanuchilarlarning dissertasiya mavzulari  hamda ularning ilmiy rahbarlarini tasdiqlash belgilangan. Jumladan institutda 7 ixtisoslik bo’yicha 2018 yil uchun 1-bosqich mustaqil izlanuvchilikka qabul qilingan mustaqil izlanuvchilarning dissertasiya mavzulari hamda ularning ilmiy rahbarlari quyidagilardan iborat:

01.02.01 – “Nazariy mexanika” ixtisosligi bo’yicha Xodjabekov Murodjon Usarovich.

Dissertasiya mavzusi: “Tebranishlardan himoyalanuvchi taqsimlangan parametrli chiziqlimas sistemalarning ustivorligi”.
Ilmiy rahbar: f-m.f.d., professor, Dusmatov Olimjon Musurmonovich. 
01.02.04 – “Deformasiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi” ixtisosligi bo’yicha Turayev Ilxom Xikmatovich.
Dissertasiya mavzusi: “Raschet konstruksii na neodnorodnom deformiruyemom osnovanii konechnoy tolщinы”.
Ilmiy rahbar: f-m.f.d., professor Mardanov Botir Mardonovich.

05.09.01 – “Qurilish konstruksiyalari. Binolar va inshootlar” ixtisosligi bo’yicha Turakulova Shaxnoza Marufovna;

Dissertasiya mavzusi: “Kompyuternoye modelirovaniye rabotы visyachix konstruksiy pri dinamicheskix (seysmicheskix) vozdeystviyax”.

Ilmiy rahbar: texnika fanlari nomzodi, dosent  Fridman Gennadiy Salomonovich.

05.09.03 - “Issiqlik ta’minoti. Ventilyasiya, kondisionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish” ixtisosligi bo’yicha Aymatov Rustam Ruziboyevich.

Dissertasiya mavzusi: “Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg’isidan unumli foydalanish va yonuv jarayonini modellashtirishni tadqiq etish”.

Ilmiy rahbar: texnika fanlari doktori Boboyev Sobir Murodullayevich;

05.09.03 - “Issiqlik ta’minoti. Ventilyasiya, kondisionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish” ixtisosligi bo’yicha Toshtemirov Mirjalol Ergash o’g’li.

Dissertasiya mavzusi: “Noan’anaviy energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor binolar va hududlarni barqaror rivojlantirish”.

Ilmiy rahbar: texnika fanlari nomzodi, dosent Eshmatov Mansur Musurmonovich;

05.09.04 – “Suv ta’minoti. Kanalizasiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari” ixtisosligi bo’yicha Norqulov Baxodir Musulmanovich.

Dissertasiya mavzusi: “Yangi tipdagi namunaviy turar-joy massivlarining kanalizasiya tizimlari va sxemalarini ishlab chiqish”.

Ilmiy rahbar: texnika fanlari doktori Soatov Utkir Amonovich;

05.09.05 – “Qurilish materiallari va buyumlari” ixtisosligi bo’yicha Kuldasheva Aziza Xoljigitovna.

Dissertasiya mavzusi: “Vollastonit asosidagi og’ir betonlarning mustahkamligi va deformasion xossalarini tadqiqot qilish”.

Ilmiy rahbar: texnika fanlari nomzodi, dosent  Usmonov Valiaxmad Fayzullayevich;

11.00.06 – “Geodeziya. Kartografiya” ixtisosligi bo’yicha Suyunov Shuxrat Abdusaliyevich.

Dissertasiya mavzusi: “Atmosferaning yerga yaqin 500 metrlik qatlamining geodezik o’lchash ishlariga ta’siri va uni hisobga olishni yangi usuli (O’zbekiston Respublikasi sharoitida)”.

Ilmiy rahbar: texnika fanlari nomzodi, dosent  Musayev Ilxomjon Maqsudovich.

2018 yil uchun  1-bosqich mustaqil izlanuvchilikka qabul qilingan mustaqil izlanuvchilarning doktorlik dissertasiyasi mavzulari  hamda ularga biriktirilgan  ilmiy rahbarlarni tasdiqlashingizni  surayman.

2018 yil mustaqil izlanuvchilikka qabul qilinganlar to’g’risida
M A ‘ L U M O T

t/r

F.I.Sh.

Ixtisoslik shifri

Ixtisoslik nomi

Dissertasiya mavzusi

Ilmiy rahbari F.I.Sh. ilmiy darajasi

To’plagan bali

1

Xodjabekov Murodjon Usarovich

01.02.01

Nazariy mexanika

Tebranishlardan himoyalanuvchi taqsimlangan parametrli chiziqlimas sistemalarning ustivorligi

Dusmatov O.M.  f.m.f.d., professor

Qoniqarli

2

Turayev Ilxom Xikmatovich

01.02.04

Deformasiyalanuvchan qattiq jism mexanikasi

Raschet konstruksii na neodnorodnom deformiruyemom osnovanii konechnoy tolщinы

Mardanov B., f-m.f.d., professor

Qoniqarli

 

Turakulova Shaxnoza Marufovna

05.09.01

Qurilish konstruksiyalari. Binolar va inshootlar

Kompyuternoye modelirovaniye rabotы visyachix konstruksiy pri dinamicheskix (seysmicheskix) vozdeystviyax

Fridman G.S., t.f.n., dosent

Qoniqarli

3

Aymatov Rustam Ruziboyevich

05.09.03

Issiqlik ta’minoti. Ventilyasiya, kondisionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi sanoat pechlarida gaz yoqilg’isidan unumli foydalanish va yonuv jarayonini modellashtirishni tadqiq etish

Boboyev Sobir Murodullayevich,

t.f.d.

Qoniqarli

4

Toshtemirov Mirjalol Ergash o’g’li

05.09.03

Issiqlik ta’minoti. Ventilyasiya, kondisionerlash. Gaz ta’minoti va yoritish

Noan’anaviy energiya manbalaridan foydalanish, energiya tejamkor binolar va hududlarni barqaror rivojlantirish

Eshmatov M.M., t.f.n., dosent

Qoniqarli

5

Norqulov Baxodir Musulmanovich

05.09.04

Suv ta’minoti. Kanalizasiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Yangi tipdagi namunaviy turar-joy massivlarining kanalizasiya tizimlari va sxemalarini ishlab chiqish

Soatov U.A., t.f.d.

Qoniqarli

6

Kuldasheva Aziza Xoljigitovna

05.09.05

Qurilish materiallari va buyumlari

Vollastonit asosidagi og’ir betonlarning mustahkamligi va deformasion xossalarini tadqiqot qilish

Usmonov V.F.,

t.f.n., dosent

Qoniqarli

7

Suyunov Shuxrat Abdusaliyevich

11.00.06

Geodeziya. Kartografiya

Atmosferaning yerga yaqin 500 metrlik qatlamining geodezik o’lchash ishlariga ta’siri va uni hisobga olishni yangi usuli (O’zbekiston Respublikasi sharoitida)

Musayev I.M., t.f.n., dosent

Qoniqarli